Kişisel Verilerin Korunması

www.fortu-nella.com (ileride “Site” olarak anılacak) internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, özellikle 24/3/2016 kabul tarihli “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere hukuki yükümlülükler uyarınca Veri Sorumlusu olarak hareket eden Fortu Nella Suit-Villas (bundan sonra “FSV” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.
İleride ‘politika’ olarak anılacak olan bu gizlilik politikasının amacı siteye erişim sağlayan, formları doldurarak bilgilerini paylaşan veya site üzerinden rezervasyon gerçekleştiren kişileri (ileride ‘kullanıcı(lar) veya ‘siz’ olarak anılacaktır), verecekleri bilgilerin FSV tarafından korunma koşullarıyla bu konuda üstlendiği taahhütler hakkında bilgilendirmektir.
Bu bilgilendirmenin kapsamında verdiğiniz bilgileri nasıl kullandığımız, açıkladığımız, nasıl koruduğumuzun yanında verdiğiniz bilgiler üzerindeki haklarınızı nasıl kullanacağınız hususu da vardır.


1. SİTE ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN MAHİYETİ
Sizin bize sağladığınız ve sizinle alakalı olan kişisel veriler FSV tarafından aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

İnternet erişimi sağlayarak sitede ve alt sayfalarında gezinti yaptığınız zaman;
Site üzerinden Fortu Nella Suit-Villas’da konaklama amacıyla rezervasyon yaptığınız takdirde;
Tarafımızdan haber bültenlerimizi ve diğer pazarlama/ticari içerikli bilgileri e-posta aracılığıyla almaya rıza gösterdiğiniz takdirde;
Bize soru sormak, şikâyette bulunmak için form doldurarak bizimle iletişime geçmeyi istediğiniz zaman.
Yukarıda sayılan durumlarda, FSV aşağıda sayılan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

Kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz: cinsiyetiniz, soyadınız, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, Sitede yapılan bir rezervasyonla ilişkili olan her bir çocuğun yaşı ve duruma göre Sitede yapılan rezervasyonla ilgili kişilerin kimlikleri;
Fatura bilgileriniz; fatura adresiniz, cep telefonu numaranız;
Ödemeye ilişkin bilgileriniz;
Sitede ziyaret ettiğiniz kısımlar ve sayfalar ile Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin diğer bilgiler (Çerez politikası göz atın);
Siteyi kullanırken bize doğrudan ve kendi rızanızla sağladığınız diğer her türlü bilgi.
Sizden bilgi almak amacıyla FSV’nin sitede sunduğu formlarda, yanında yıldız işareti bulunan bilgi kutucukları, işlemin yapılması için verilmesi zorunlu olan bilgileri göstermektedir. Bu bilgileri sağlamamanız durumunda FSV ilgili işlemi reddederek karşılık verecektir.

Kendiniz hakkında sitede sağladığınız kişisel verilerin güncel, doğru, eksiksiz ve anlaşılır olacağına rıza göstermiş olursunuz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI VE AMAÇLARI
FSV’nin sizin kişisel verilerinizi toplamaktaki amacı size vereceği hizmetin güvenli, ideal, kişiselleştirilmiş ve etkili olmasıdır.
Kişisel verilerinizi toplarken yaptığımız tüm işlemlerin yasaya uygun şekilde olacağını FSV taahhüt eder
Bu veri işleme faaliyetleri belirsiz ve şüpheli amaçlar değil tamamen açık ve meşru maksatlar içindir.
Verilerinizi işlemekte özellikle aşağıdaki amaçlar hedeflenir:

Size hizmet sunmak amacıyla, örneğin rezervasyonlarınızı/ödemelerinizi idare etmek/kaydetmek.
Veri işlemenin hukuki dayanağı FSV ve siz arasındaki sözleşmenin ifasıdır. Bu sözleşmedeki üstlendiğimiz sorumlulukları ifa etmek en önemli hedefimizdir.
FSV, Muhtemel şikayetlerinizle ilgilenmek, sorularınız ve beklentilerinizle alakadar olmak: FSV sitenin çalışması, FSV’nin sağladığı hizmetler ve rezervasyonlarınız gibi konularla ilgili taleplerinize cevap vermek amacıyla topladığı verileri kullanabilir.
Verilerinizi toplamaktaki hukuki dayanağımız FSV ile aranızda imzalanan anlaşmanın yanında FSV’nin meşru çıkarları ve size sunacağı hizmetin kalitesini arttırarak finansal çıkarlarını korunaktır.
Çerezler bu amaçlarla Siteye, Siteyi geliştirmek, İstatistiksel analizler yapmak, sitedeki gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır.
Çerezlerin yerleştirilmesi kapsamında, veri işlemenin hukuki dayanağı FSV’nin meşru çıkarları, bilhassa da size ideal bir gezinti ve uygun bir içerik sunmakta ve Sitesini ve hizmetlerini iyileştirmekteki finansal çıkarlarıdır.
Eğer rıza gösterdiyseniz FSV size kendi ticari faaliyetleri ve pazarlama hizmetleri hakkında bilgi içeren e-postalar gönderebilir.
Bu kapsamda veri işlemenin hukuki dayanağı, FSV’nn meşru çıkarları, bilhassa da size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve sadakatinizi kazanmak için sağladığı hizmetlerini uyarlamaktaki finansal çıkarlarıdır.
Yukarıda sayılan durumlar haricinde FSV, kişisel verilerinizi önceden rızanız olması koşuluyla kullanabilir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DEPOLANMASI
FSV kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza edecektir.
Bunun yanında, yasanın FSV’ye bir zorunluluk yüklediği hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurduğu durumlarda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca (arşivlerde) muhafaza edebilir, şöyle ki;
Rezervasyon kapsamında toplanmış olan veriler için ticari ilişkinin/sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl geçtikten sonra;
Doğrudan pazarlama amaçları için toplanan tüm veriler için, sizinle son iletişim üzerinden 3 yıl geçtikten sonra;
Muhasebe için gerekli olan veriler için 10 yıl;
Herhangi bir talep/iddia (dava süreci halince yürürlükteki zamanaşımı sürelerine uygun olarak) için talebinizin işlenmesinin sona ermesine kadar;
Sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezler ve diğer izleyiciler cihazınıza yerleştirildiği zaman, bu çerezler ve izleyiciler düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tavsiyeler ve getirilen yasal yükümlülükler uyarınca saklanır.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASI
FSV, kendileriyle önceden anlaşmış oldukları hizmet sağlayıcılarına Siteyle alakalı hizmetlerini (yer sağlama, bakım, sipariş ve ödemeyi işleme koyma, risk ve dolandırıcılığa karşı koruma, Site optimizasyonu) sunabilmeleri, veri analizi ve pazarlama kampanyası yapabilmeleri amacıyla kişisel verilerinize erişim olanağı verebilir. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece bu hizmetlerin sunulması kapsamında verilerinize erişebilecektir ve verilerinizin işlenmesi hususunda sorumluluğu devam eden FSV’nin tabi olduğu aynı güvenlik ve gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdırlar.

FSV, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek için de bilgilerinizi toplayıp, işleyip, her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir
Tamamının veya bir kısmının bir üçüncü taraf tarafından devralınması veya satın alınması kapsamında FSV, kişisel verilerinizi siz de bu hükümle rıza gösterdiğiniz üzere paylaşabilir.


5. HAKLARINIZ
Kişisel verileriniz üzerinde yasal olarak her daim şu haklarınız bulunmaktadır:

Erişim hakkı: Sizin (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında doğrulama ve eğer işleniyorsa bu verileri elde etme, (ii) bu verilere ve bunların bir örneğine erişim elde etme hakkınız bulunmaktadır.
Düzeltme hakkı: Eğer sizinle alakalı ve doğru olmayan veriler bulunuyorsa kişisel verilerin düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca eksik olan kişisel verilerinizi tamamlatma hakkınız da bulunmaktadır.
Silme hakkı: Mutlak olmamakla birlikte bazı hallerde hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. FSV’nin üzerinde sildirme hakkı bulunmayan verilerinizi muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir.
İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı hallerde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.
Taşıma hakkı: FSV’ye sağladığınız kişisel verilerinizi yapılı, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alma ve bu verileri bir başka veri sorumlusuna FSV’nun engellemesi olmadan aktarma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak sadece kişisel verilerinizin işlenmesi sizin rızanıza veya bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiğinde ve bu işleme otomatik araçlarla gerçekleştirildiğinde uygulanmaktadır.
İşlemeye itirazda bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin FSV’nin meşru çıkarlarına dayandığı durumlarda bu işlemeye karşı kendi özel durumlarınızla alakalı gerekçelere dayanarak her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen FSV işleme faaliyetlerine devam edebilmek için daha güçlü meşru gerekçeler ileri sürebilir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
Ölümünüzden sonrasında verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak talimat verme hakkı: Ölümünüzden sonrasında kişisel verilerinizin kullanımı hususunda FSV’ye talimat verme hakkınız bulunmaktadır.
Bu haklardan bir veya daha fazlasını kullanmak için, lütfen FSV ile iletişime geçin.

6. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Bu gizlilik politikası hakkındaki endişe veya sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz info@fortu-nella.com


7. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, bu değişiklikleri bu sayfada ilan ederiz ve yukarıda belirttiğimiz değişikliğin tarihini güncelleriz. Esaslı bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, uygun bulunmuş herhangi bir yolla size bilgilendireceğiz.