Kullanım Koşulları

1. TANIMLAR
www.fortu-nella.com internet sitesi (ileride “Site” olarak anılacak), kanuni merkezi Kale mah. Şerbetçi Bulvarı. Setur Marina Karşısı No:60/9 Marina Konakları, 07750 Finike/Antalya adresinde bulunan, Fortu Nella Suit-Villas tarafından yayınlanmaktadır.


2. KULLANIM KOŞULLARINDA KAPSAM VE AMAÇ
Bu Siteye erişim ve bu Sitenin kullanımı, FSV ile Siteye erişen veya Sitede gezinen kullanan kişilerle (İleride “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkileri düzenler. Bu kullanım koşullarını kullanıcılar her daim siteden erişebilir ihtiyaç duyması halinde indirerek çıktısını alabilir.
Site, FSV otelleri, faaliyetler ve haberler hakkındaki içerik ve bilgileri görüntüleme yöntemiyle bu hizmetler hakkında ön bilgi edinme imkânı vermektedir. Kullanıcı her zaman sitede yayımlanan satış koşulları ve sözleşme şartlarına uygun olarak rezervasyon yapabilir.
FSV Sitedeki tüm içeriklerin doğru ve güncel olmasını temin etmek için makul çabayı her zaman gösterecektir. Bununla beraber bu kullanım koşullarının Her zaman değiştirebilecektir.  Bu değişikler yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girer. Kullanıcılar bu değişiklerden haberdar olmadıklarını ileri süremezler ve bunlara rıza göstermiş oldukları kabul edilir. Bu noktada kullanıcıların, değişiklerle ilgili site içeriğini ve yayımlanan metinleri rezervasyonlarından önce takip etmemelerinden kaynaklanan zararlarından dolayı FSV sorumlu değildir.
Kullanıcının bu siteye erişim sağlaması ve kullanması bu kullanım koşullarını kabul edip bunlara uygun davranmaya rıza gösterdiği anlamına gelir. Kullanıcı bu noktada tereddüt yaşıyorsa siteyi erişim sağlamaması ve kullanmaması daha uygun olur


3. FİKRİ MÜLKİYET
FSV markası, sicile kaydedilmiş olmasa bile sitede ayırt edici olan her türlü işaret (ileride ‘markalar’ olarak anılacak) veya markaların üzerinde münhasıran mülkiyet hakkına ve lisansa sahiptir ve aynı zamanda veya bunlar üzerinde lisans sahibidir. Kullanıcılara bu markalar üzerinde herhangi bir devir veya kullanım hakkı tanınmamaktadır.
Markalardan hariç olarak sitede gösterilen bütün görüntüler, tasarımlar, resimler, karakterler, yazılı materyaller, dekorlar, sunum yöntemleri, veri erişim yöntemleri, veri tabanları üzerinde de yine FSV’nin münhasır ve kullanıcılara devretmediği mülkiyet hakkı ve lisansı bulunmaktadır.
Bu markalar ve içerikler sadece kullanıcının site içerinde bilgilendirilmesi amacına yöneliktir site dışına kopyalama, çoğaltma, depolama, türev üretme vb. yöntemleri ile çıkartılıp herhangi bir çalışmaya konu edilemez.
Yine bu sitedeki içeriklerin üzerinde kod değiştirme, sergileme, tersine mühendislik çalışmalarının FSV’nin izni olmadan yapılması kesinlikle yasaktır


4. Dışarıdan bu siteye erişim için verilen bağlantılar ve bu siteden diğer internet adreslerine verilen bağlantılar
Bu siteye diğer internet adreslerinden yapılan bağlantılar ancak bağlantıya FSV tarafından yazılı izin verilmesi durumunda yasal olabilir. Bu izin elbette FSV tarafından her zaman geri alınabilir, bu konuda takdir yetkisi sadece FSV ye aittir.
Eğer bağlantı FSV’nin izni dışında gerçekleşmiş olursa FSV bu bağlantının her zaman kaldırılmasını ve bu bağlantı sebebiyle uğradığı zararların tazminini bağlantıyı kuran karşı taraftan isteyebilir. Eğer bu şekilde bağlantının yapıldığı diğer siteler FSV’nin kontrolünde değilse FSV 3. Kişilerin uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
Bu siteden diğer 3. Sitelere gerçekleşen bağlantılar olması durumunda FSV diğer sitelerdeki içerikler sebebiyle kullanıcıların uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Bu bağlantının olması FSV’nin bu içerikleri onayladığı anlamına elbette gelemez ayrıca diğer sitelerin yönetici ve amaçları arasında organik ya da hukuki bir bağın olduğu şekilde de yorumlanamaz. Kullanıcının diğer sitelerde uğradığı zarara ilişkin sorumluluk sadece kullanıcının kendisine aittir. Kullanıcı bu siteye erişim sağlamakla bu sorumluluğu kabul etmiş sayılacaktır.
5. DOĞAN SORUMLULUK
Kullanıcı bu metin dahilindeki sorumlulukları kabul etmenin yanında internet erişimiyle alakalı her türlü yasal düzenlemeye de uymayı kabul etmiştir ve neticesinde ortaya çıkacak sorumluluğu üstlenecektir.
FSV, siteyi kullanıcının erişimine hazır bir şekilde bulundurmayı içeriğin hatasız olduğunu; mücbir sebepler, internetin mevcut olmaması, site güncellemeleri, Site bakımı veya diğer teknik aksaklıklar hariç kalmak üzere garanti eder. FSV bu aksaklıkların giderilmesi için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. FSV bu özenin ötesindeki aksaklıklardan özellikle internet bağlantı zorlukları, iletiminin yetersiz olması alıcı cihazın kapasitesi ve iletim hatlarındaki aksaklıklar, sitenin düzgün çalışmasını engelliyen telekomünikasyon şirketinden kaynaklı sorunlardan doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kullanıcılar cihazlarının güvenliğini sağlamamaları sebebiyle özellikle virüs kaynaklı hatalardan meydana gelen aksaklıklardan tamamen ve münhasıran sorumludur.

6. ÇEREZLER
Siteye girişte kullanıcılar çerezler ve çerez politikaları hakkında bilgilendirilecektir. Bu metinlerin tamamına kullanıcılar site içerisinden ulaşabilecektir. Bu metinleri incelememekten doğan sorumluluktan sadece ve münhasıran kullanıcılar sorumludur.


7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Bu site kullanım koşullarının bir veya daha fazla maddesinin kanun, yönetmelik veya mahkeme kararları uyarınca hükümsüzlüğünün ortaya çıkması halinde sözleşmenin tümü ya da diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.
Eğer FSV bu kullanım koşulları kapsamındaki bir maddenin uygulamasını gerçekleştirmezse bu durum hüküm uygulamasından veya koşulların tamamından vazgeçip feragat ettiği anlamını taşımaz.


8. ŞİKAYETLER VE UYUŞMAZLIKLAR
Bu siteyle alakalı kullanım koşullarında geçen maddelerle alakalı her türlü talebin 3. Kişiler tarafından FSV’ye info@fortu-nella.com adresinden e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
Kullanıcıların talep ve şikâyetleri ile ilgili öncelikle FSV yönetimine müracaat ederek hazırlanmış formları doldurur. Kullanıcı tarafından işbu formların doldurması halinde FSV tarafından makul süre içinde değerlendirme yapılır. İşbu değerlendirme neticesinde makul süre içinde FSV’nin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmete uygun taleplerin çözümlenmemesi ve şikâyetlerin giderilmemesi halinde Kullanıcıların kanunen uyuşmayı çözmekle yetkilendirilmiş mercilere başvurması iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.